Ubezpieczenia samolotów oraz szybowców

Ubezpieczenia Aktualności Najczęściej zadawane pytania

Zarówno na lądzie, w wodzie i w powietrzu dojść może do nieprzewidzianych sytuacji, z tego powodu istotna jest objęcie ochroną ubezpieczeniową nie tylko maszyn, ale również załogi, pasażerów, bagażu czy towaru oraz odpowiedzialność cywilną użytkowników samolotów/ szybowców.

Ubezpieczenie lotnicze to przede wszystkim ubezpieczenie samolotów/ szybowców na wypadek ich uszkodzenia bądź zniszczenia. Do szkód może dojść zarówno podczas wykonywania lotu, jak i w momencie startu, lądowania, kołowania, postoju, wykonywania przeglądów oraz napraw.

Istotne dla pilota jest posiadanie ubezpieczenia NNW członków załogi. Ubezpieczony otrzyma świadczenie w sytuacji, w której członek załogi ucierpiał na zdrowiu lub poniesie śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co w sytuacji, gdy samolot/szybowiec wyrządzi krzywdę osobie trzeciej? Jak ochronić pasażerów przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia zdrowia, bądź bagażu? Jakie są możliwości ochrony ładunku, który przewozić na pokładzie samolotu/szybowca? Tego dowiesz się na aeoropolisa.pl

Ubezpieczenia samolotów oraz szybowców

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Dopuszczalne jest wykupienie polisy tylko w czasie sezonu lotniczego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej dla członków załogi za obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć odniesione w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

Nie, obydwa ubezpieczenia mogą być kupione tylko łącznie, ponieważ ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotustanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego.

Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.

Aktualności

Ubezpieczenie samolotu - dlaczego warto się ubezpieczyć?

AeroPolisasamoloty 12.07.2023 11:01

Ubezpieczenie samolotu - dlaczego warto się u...

Lotnictwo to jeden z najbezpieczniejszych sposobów przemieszczania się po świecie, jednak nawet w przypadku najnowocześniejszych maszyn zdarzają się a...

Czytaj więcej

Ubezpieczenie statku powietrznego

AeroPolisasamoloty 07.02.2023 10:35

Ubezpieczenie statku powietrznego

Kupując auto musimy pamiętać o jego ubezpieczeniu. To, co oczywiste dla każdego kierowcy obowiązuje też każdego posiadacza samolotu.

Czytaj więcej