Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

OC wobec pasażerów statku powietrznego

Zabezpiecza operatora statku powietrznego przed finansowymi konsekwencjami związanymi z odszkodowaniami dla pasażerów, którzy ulegli wypadkowi w trakcie użytkowania statku powietrznego.

Czytaj więcej

Podstawy prawne

OC wobec pasażerów statku powietrznego jest obowiązkowe i reguluje je Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. oraz ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.

W treści odnajdujemy definicję pasażera, rozumianego jako: „jakąkolwiek osobę uczestniczącą w locie za zgodą przewoźnika lub operatora statku powietrznego, z wyłączeniem pełniących służbę członków zarówno załogi statków powietrznych, jak i obsługi kabiny pasażerskiej”.

W Rozporządzeniu określona jest też kwota umowy ubezpieczenia OC za pasażera i jest ona nie niższa niż 250 000 SDR.

W ustawie Prawo Lotnicze dopuszczalne jest zawarcie umowy OC w kwocie 100 000 SDR.

Spełnić należy łącznie wymagania wyszczególnione poniżej:

  • MTOW statku powietrznego poniżej 2 700 kg
  • tylko operacje niehandlowe
  • zakres terytorialny operacji: Polska

* jednostka rozliczeniowa SDR oznacza Prawo Specjalnego Ciągnienia według definicji Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Dopuszczalne jest wykupienie polisy tylko w czasie sezonu lotniczego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej dla członków załogi za obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć odniesione w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

Nie, obydwa ubezpieczenia mogą być kupione tylko łącznie, ponieważ ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotustanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego.

Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.

Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.