Ubezpieczenie statku powietrznego

autor: AeroPolisa,

Kupując auto musimy pamiętać o jego ubezpieczeniu. To, co oczywiste dla każdego kierowcy obowiązuje też każdego posiadacza samolotu.

Konieczność posiadania ubezpieczenia OC dla użytkowników samolotów jest konsekwencją dostosowywania prawa polskiego do unijnego, reguluje ją ustawa. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC dla użytkowników samolotów? 

Szkody mieszczące się w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej samolotów to te powstałe w trakcie:  

  • startu i lądowania 
  • lotu, kołowania lub postoju 
  • remontu, modernizacji i naprawy 
  • w powietrzu, wodzie oraz na ziemi.  

 Czego dotyczy ubezpieczenie OC? 

  •  szkód wyrządzonych pasażerowi samolotu 
  • uszkodzenia, utratę lub kradzież bagażu 
  • uszkodzenia, utratę lub kradzież załadunku 
  • zniszczeń rzeczy osobiste załogi 
  • szkód zaistniałych w statku powietrznym 

Suma gwarancyjna 

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika samolotu rozpoczyna się od 100 000 SDR/250 000 (w zależności od masy).  

Odpowiednik autocasco dla samolotów 

Aerocasco obejmuje szkody częściowe i całkowite, do których może dojść z powodu wypadku lotniczego, incydentu lotniczego lub innego zdarzenia powodującego szkodę, podczas startu, lotu, lądowania, kołowania, wodowania lub postoju statku powietrznego. Pokryte zostaną też koszty szkód powstałych podczas naprawy samolotu. W zakresie aerocasco jest też kradzież samego samolotu jak też wyposażenia dodatkowego. 


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie: