Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

OC operatora statku powietrznego

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie zabezpieczające operatora przed skutkami finansowymi w sytuacji wyrządzenia szkody materialnej lub osobowej podczas użytkowania statku powietrznego. OC operatora statku powietrznego ma sumę ubezpieczenia uwarunkowaną w MTOW. Polisa zawiera także odpowiedzialność w stosunku do pasażera, gdy był przewożony określonym typem statku powietrznego.

Czytaj więcej

Podstawy prawne:

Obowiązek posiadania OC operatora statku powietrznego reguluje Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Definiuje ono „operatora statku powietrznego” jako osobę lub jednostkę niebędącą przewoźnikiem lotniczym, posiadającą ciągłą, skuteczną dyspozycyjność używania lub operowania statkiem powietrznym; osoba fizyczna lub prawna, na której imię statek powietrzny jest zarejestrowany jest uznawana za operatora, o ile osoba ta nie udowodni, że kto inny jest operatorem.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej operatora uzależnioną od maksymalnej masy startowej statku powietrznego. Tak więc, jeśli jesteś pilotem użytkującym maszynę powyżej 20 kg jej masy powinieneś mieć wykupioną polisę OC.

Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku określa sposób ustalania spełnienia obowiązku ubezpieczenia statku powietrznego oraz wysokość potencjalnych kar za jego brak.

Jeżeli osoba niebędąca właścicielem statku powietrznego, ale w świetle obowiązujących przepisów będąca jego operatorem nie ma polisy OC operatora lub nie została umieszczona w polisie właściciela statku, w razie wystąpienia roszczenia musi pokryć je z własnej kieszeni.

Ubezpieczeniem nie może być objęta odpowiedzialność cywilna pilota bezzałogowego statku powietrznego, wykonującego operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „certyfikowanej”.

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Dopuszczalne jest wykupienie polisy tylko w czasie sezonu lotniczego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej dla członków załogi za obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć odniesione w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

Nie, obydwa ubezpieczenia mogą być kupione tylko łącznie, ponieważ ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotustanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego.

Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.

Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.