Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

NNW członków załogi samolotu

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków załogi statku powietrznego obejmuje ochroną osoby, które ucierpiały w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania statku powietrznego.

Czytaj więcej

Jest to dobrowolne ubezpieczenie, w którym zawarta jest gwarancja wypłaty świadczenia dla osób będących członkami załogi statku powietrznego, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznały uszczerbku.

Zakres może się różnić w zależności od oczekiwań osoby zainteresowanej wykupieniem polisy oraz ofert towarzystw ubezpieczeniowych.

Polisę zawiera się na określoną sumę ubezpieczenia, a wielkość świadczenia finansowego zależna jest od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu lub równa się sumie ubezpieczenia w przypadku śmierci. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu znajdują się w OWU.

Ubezpieczenie NNW może przybrać formy:

  • pełną, która zapewnia ochronę 24/7
  • ograniczoną, odpowiedzialność ubezpieczyciela występuje jedynie w przypadku zdarzeń podczas lotu oraz drogi na lotnisko lub z lotniska.

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Dopuszczalne jest wykupienie polisy tylko w czasie sezonu lotniczego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej dla członków załogi za obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć odniesione w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

Nie, obydwa ubezpieczenia mogą być kupione tylko łącznie, ponieważ ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotustanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego.

Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.

Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.