OC pilota drona. By bezpiecznie i odpowiedzialnie latać

OC pilota drona. By bezpiecznie i odpowiedzialnie latać

autor: Wiener,

Kiedyś traktowano je jak zabawki i ciekawostkę, dziś drony to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi nowego przemysłu. Coraz więcej osób wykorzystuje je hobbystycznie, by dokumentować swoje pasje czy podróże z zupełnie nowej perspektywy oraz w celach komercyjnych. Dynamicznie rosnąca popularność dronów spowodowała, że konieczne było wprowadzenie regulacji dot. zasad lotów, kwalifikacji operatorów czy ubezpieczenia ich odpowiedzialności.

Konsekwencje kolizji drona mogą okazać się kosztowne, dlatego z pomocą przychodzi ubezpieczenie OC pilota drona od firmy ubezpieczeniowej Wiener. Skierowane jest ono do osób niebędących profesjonalistami, które wykorzystują drony w celach rekreacyjnych.

Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w najbliższych kilku latach sięgnie 3,26 mld złotych. Spodziewane jest drastyczne zwiększenie liczby bezzałogowych statków powietrznych, które w przyszłości będziemy widzieć nad naszymi głowami. 

Coraz więcej dronów i operatorów

Wykorzystanie dronów z roku na rok rośnie. Liczba lotów wykonywanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych w 2022 roku przekroczyła poziom 550 tysięcy zgłoszonych operacji. Jeszcze 3 lata temu było to mniej niż 100 tysięcy lotów. Obecnie w Polsce mamy zarejestrowanych już ponad 150 tys. operatorów. Wszystkie instytucje odpowiedzialne za nadzór tego rynku, spodziewają się, że kolejne lata przyniosą kolejne dynamiczne wzrosty liczby lotów i operatorów. 
Odpowiedzią na rosnącą popularność była regulacja Unii Europejskiej, która została wdrożona także w Polsce od 1 stycznia 2022 roku. Wprowadziła ona kilka obowiązków:
•    Obowiązek rejestrowania operatora. Każdy kto lata dronem o masie startowej wyższej niż 250 gr, lub jakimkolwiek dronem, wyposażonym w urządzenie rejestrujące, musi się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Otrzymany podczas rejestracji numer operatora trzeba przykleić do drona, będziecie on też potrzebny podczas rejestracji lotu.
•    Wszystkie loty dronami muszą odbywać się w jednej z trzech kategorii: Otwartej, Szczególnej i Certyfikowanej. Każda z tych grup ma minimalne wymagania, które należy spełnić, aby wykonać lot.
•    Operator drona o wadze powyżej 250 gr. ma obowiązek odbycia szkolenia on-line na stronie ULC oraz zaliczenie testu potwierdzającego wiedzę.
•    Obowiązkowe ubezpieczenie OC operatora dla bezzałogowych statków powietrznych o masie ponad 20kg. 

Ubezpieczenie dla pilota drona

Dzięki upowszechnieniu tej technologii oraz coraz bardziej okazyjnych cen sprzętu, rośnie zainteresowanie dronami wśród osób niebędących profesjonalistami, które wykorzystują drony typowo hobbystycznie oraz w celach komercyjnych. Obecne przepisy nie nakładają obowiązku posiadania polisy OC dla operatorów mniejszych dronów. Jednak zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego każdy operator powinien posiadać takie ubezpieczenie. Ogranicza to problemy i obowiązek ponoszenia kosztów ewentualnych szkód w razie wypadku lub awarii drona. 
Zalecenie ULC wydaje się naturalne – urząd od lat jest zaangażowany w propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego latania dronami. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok rośnie liczba wypadków z udziałem bezzałogowych statków powietrznych, można zrozumieć dążenia urzędu do tego, aby każdy kierujący dronem posiadał polisę OC.
Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy dron uderza w budynek, pojazd czy człowieka powodując szkody czy uszczerbek na zdrowiu. Wielu pilotów zapomina też, że ich sprzęt, jest produktem masowej produkcji i jak każde urządzenie tego typu może ulec awarii, także podczas lotu. 

Jak się chronić przed ewentualnymi kosztami szkód?

Z pomocą przychodzi ubezpieczenie od Wienera – OC pilota bezzałogowego statku powietrznego. Obejmuje ono loty zarówno w kategorii otwartej jak i szczególnej. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu lub szkody na osobie, powstałe w związku z eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Polski. 
W Wienerze ochrona może być udzielona w dwóch opcjach: wariancie rekreacyjnym oraz rozszerzonym o wariant zarobkowy. Wariant rekreacyjny dotyczy operacji wykonywanych dronem związanych z zainteresowaniami operatora, w celu odpoczynku i rozrywki, w czasie wolnym od pracy. Natomiast wariant zarobkowy, o który można rozszerzyć opcję rekreacyjną obejmuje loty wykonywane w celach komercyjnych lub w czasie udziału w zawodach czy innego typu imprezach. Polisę za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć na terytorium całego świata, z wyłączeniem USA, Japonii i Kanady. 

Dlaczego warto wykupić polisę?

Ubezpieczenie od Wiener stanowi zabezpieczenie dla operatora drona, który lata nim w pobliżu budynków czy ludzi. Taka ochrona zapewnia komfort psychiczny, ponieważ chroni finansowo w przypadku, gdy dron spowoduje szkody innym osobom lub ich mieniu. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczenie może pokryć koszty naprawy lub odszkodowania.
Warto pamiętać, że każde ubezpieczenie ma swoje ograniczenia, wyłączenia i warunki. Przed zakupem polisy OC drona zawsze warto dokładnie zapoznać się z umową i skonsultować się z zaufanym agentem, który wytłumaczy zakres ochrony i warunki ubezpieczenia.


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie: