Co zrobić, aby zostać pilotem drona?

Co zrobić, aby zostać pilotem drona?

autor: AeroPolisa,

Teoretycznie pilotem drona można nazwać osobę sterującą bezzałogowcem. Jednak aby mówić o zawodzie pilota należy posiadać wiedzę merytoryczną.

Aby bezpiecznie sterować dronem niezbędne są umiejętności: 

  • analizowania otoczenia

Zarówno przed lotem, jak i w jego trakcie pilot analizuje to, co dzieje się dookoła. Musi być zorientowany w możliwych zagrożeniach i występujących na danym terenie przeszkodach, zarówno w postaci infrastruktury, jak i elementów przyrody, np. wysokich drzew, czy terenów górzystych. Lot nie powinien też odbywać się w miejscach, w których dron mógłby wyrządzić krzywdę człowiekowi lub zwierzęciu, dlatego w jego trakcie trzeba cały czas zachować czujność i odpowiednio wcześnie reagować, aby zapobiec możliwym zdarzeniom z udziałem maszyny. 

  • nawigacji

Nie każdy potrafi analizować otoczenie jednocześnie nawigując, jest to jednak niezbędna umiejętność, aby w bezpieczny sposób sterować dronem. Nie wystarczy tylko techniczne opanowanie urządzeń nawigujących. Przede wszystkim jest to ćwiczenie szybkiego reagowania podczas nawigacji na nieprzewidziane zdarzenia. 

  • planowania

Każdy lot należy zaplanować, aby uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń mogących skutkować wypadkiem z udziałem drona. Dlatego tak istotne są umiejętności rozplanowania trasy uwzględniając możliwe przeszkody. 

  • odnalezienia się w świecie nowinek technologicznych

Mimo że popularność dronów trwa nieprzerwanie już od kilku lat, to są one cały czas unowocześniane i modyfikowane. Chcąc nadążać za aktualnymi trendami operatorzy cały czas poszukują informacji, edukują się w tym zakresie, by nie tylko udoskonalać swój sprzęt, ale także znać możliwości innych dronów, z jakimi mogą się spotkać. 

Oczywiście wymienione wyżej umiejętności to tylko niektóre z tych, jakimi charakteryzują się operatorzy dronów. Bardzo ważna jest też znajomość prawa tak, aby pilotujący bezzałogowcem wiedział jakich przepisów musi przestrzegać i na co może sobie pozwolić w trakcie lotu, a jakie zachowania są niedopuszczalne. 

Przyszłość lotów dronem 

Już dziś wykorzystujemy drony w wielu branżach, np. rolnictwie, czy wojskowości. Specjaliści zapowiadają, że w przyszłości rozwój technologii lotów bezzałogowych może doprowadzić do stworzenia taksówek powietrznych do przewozu towarów i ludzi. Branża gastronomiczna, medyczna, czy kurierska to tylko niektóre czekające na efekty tych planów. 

Byłby to też scenariusz znajdujący poparcie w środowiskach proekologicznych. Co więcej wykorzystanie nagrań wykonanych przez drony minimalizuje ryzyko utraty zdrowia lub życia przez kamerzystę w sytuacji nagrań w miejscach niebezpiecznych, np. po wypadku lub skażonych trującą substancją, a także w branży filmowej. Mogą to być nawet kamery noktowizyjne lub termowizyjne. 

Pilot drona 

Aby zostać operatorem drona trzeba mieć ukończone 16 lat. Jednak do 18 roku życia konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na odbycie szkolenia. W przypadku dzieci młodszych dron w myśl dyrektywy 2009/48/WE powinien być uznany za zabawkę. 
Przyszły pilot drona nie musi przechodzić badań lotniczo-lekarskich. Po zdobyciu uprawnień osoba otrzymuje Certyfikat Kompetencji Pilota. 

Kategoria otwarta 

Jest to kategoria o tzw. niskim ryzyku, a więc najniższa. Po jej zdobyciu można wykonywać loty rekreacyjne niewielkim sprzętem z zachowaniem odległości min. 150 m od budynków. Wymogi jakie należy spełnić to: zarejestrowanie na stronie ULC, odbycie przeszkolenia i wykonanie testu kończącego. Aby ukończyć szkolenie niezbędna jest choćby podstawowa wiedza na temat pilotowania drona. Kurs trwa tylko 20 min., więc jest on dedykowany osobom posiadającym doświadczenie w lataniu dronami poniżej 250 g. 

Kategoria szczególna 

Dedykowana osobom, które wykonują zarobkowe loty dronem. Jest to kategoria o średnim ryzyku, do zdobycia której niezbędny jest kurs kończący się egzaminem w ośrodku szkoleniowym. Pilot drona posiadający tę kategorię może wykonywać loty: 
•    VLOS – w zasięgu wzroku 
•    BVLOS – poza zasięgiem wzroku 
•    W ramach zgody od prezesa ULC 
•    W ramach certyfikatu LUC

Kategoria certyfikowana 

Najwyższe ryzyko lotów posiada kategoria, która powstaje z myślą o maszynach powyżej 3 m. 

Kurs pilota drona 

Chcąc skorzystać z kursu pilota drona wejdź na stronę ULC. Tam otrzymasz numer referencyjny. Naklejkę z numerem przyklej na swój dron. Kategoria szkolenia dobrana powinna być do tego w jakim celu dron będzie wykorzystywany. Kurs trwa do 16 h i obejmuje brefing naziemny (w zależności od kategorii symulator) oraz omówienie procedur i loty praktyczne (do 10h zakończone egzaminem). 

Pilot drona to zawód o dużej przyszłości, jednak aby móc wykonywać loty zawodowo niezbędne są umiejętności i predyspozycje, które nie każdy posiada. Decydując się więc na wykonywanie lotów niezbędne jest OC pilota drona. Sprawdź naszą ofertę.  


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie: