Podstawowe zasady użytkowania dronów

Podstawowe zasady użytkowania dronów

autor: AeroPolisa,

Każdy, kto planuje zostać pilotem drona powinien najpierw zapoznać się z podstawowymi zasadami użytkowania tej maszyny. Przede wszystkim osoba pilotująca musi wiedzieć, że dron może stwarzać zagrożenie.

Jak bezpiecznie korzystać z drona

Latać nie można

1.    Nad dużymi skupiskami ludzkimi oraz miejscami o gęstej zabudowie. 
2.    Blisko lotnisk.
3.    W miejscach, w których może dojść do interferencji, np. w pobliżu stacji przekaźnikowych, czy nawet większych konstrukcji stalowych.

Zaleca się:

 1. Odbycie szkolenia i zdobycie licencji.
 2.  Latanie na otwartych przestrzeniach.
 3. Znajomość prawa o ruchu lotniczym oraz pojęcia stref w przestrzeni powietrznej.
 4. Przed skorzystaniem z profesjonalnych platform rozpocząć od lotu na symulatorze.
 5. Zdobycie umiejętności latania w trybie manualnym.
 6. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania.
 7. Wykonywanie czynności takich jak konfiguracja itp. przy odkręconych śmigłach.
 8. Skontrolowanie przed startem: połączeń śrubowych, spójności ramy, wpięcia konektorów, mocowania anten transmisyjnych, stanu śmigieł i silnika. 
 9. Naładowanie akumulatora przed startem. 
 10. Kalibrację kompasu w sytuacji lotu w nowym miejscu. 
 11. Zweryfikowanie przed rozpoczęciem lotu prognozowanej sytuacji meteorologicznej.

Przed rozpoczęciem lotu dronem:

1.    Włącz najpierw aparaturę, dopiero potem platformę. 
2.    Sprawdź odległość od zabudowań i skupisk ludzkich. 
3.    Przełączniki ustaw w pozycję neutralną. 
4.    Zweryfikuj pracę wirników po włączeniu silnika. 
5.    Rozpocznij od lotu na niewielkiej wysokości i upewnij się, że platforma pracuje prawidłowo. 

Pamiętaj jednak, iż mimo że opisane wyżej zasady są uniwersalne, to każda platforma może wyglądać inaczej. Zawsze zacznij od zapoznania się więc z instrukcją obsługi. Następnym krokiem powinno być zadbanie o ochronę ubezpieczeniową. Dlatego sprawdź zakres ubezpieczenia OC pilota drona


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie: