Wymogi dotyczące latania dronem za granicą

Wymogi dotyczące latania dronem za granicą

autor: AeroPolisa,

AeroPolisa.PL to ochrona także za granicą. Dzięki nam możesz bezpiecznie posługiwać się swoim dronem w dowolnym miejscu świata, z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych terytoriów. Na terenie Europy OC pilota drona nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym w przypadku lotów amatorskich, jednak wybierając się na inny kontynent możemy spotkać się z wymogiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto więc każdorazowo przed podróżą zweryfikować wymogi państwa, do którego się wybieramy.

Wyjeżdżasz za granicę z dronem? Warto wiedzieć, że polisa ubezpieczeniowa kupiona w Polsce chroni także za granicą, jeśli podczas zakupu na naszej stronie klikniesz rozszerzenie o "loty zagraniczne".

Wyjazd zagraniczny z dronem

Zanim wyruszysz w podróż razem ze swoim dronem podpowiemy Ci, co warto wziąć pod uwagę:

Zakres pokrycia: Sprawdź, czy polisa ubezpieczeniowa zakupiona w Polsce obejmuje również zagraniczne podróże i korzystanie z drona poza granicami kraju. Niektóre polisy mogą zawierać ograniczenia geograficzne, które wyłączają pokrycie szkód powstałych za granicą.

Przepisy i wymagania lokalne: Przed wyjazdem za granicę z dronem, sprawdź przepisy i wymagania dotyczące korzystania z dronów w kraju docelowym. Niektóre kraje mogą mieć różne regulacje, ograniczenia lotów, wymagania dotyczące ubezpieczenia, które muszą być spełnione przez operatora drona.

Wysokość ochrony ubezpieczeniowej: Zweryfikuj, czy suma ubezpieczenia w polisie zakupionej w Polsce jest wystarczająca dla ewentualnych szkód w kraju docelowym. W niektórych krajach mogą obowiązywać wyższe minimalne wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pilotów dronów.

W przypadku wyjazdu za granicę z dronem, zawsze warto skonsultować się z ubezpieczycielem, który wystawił polisę, aby uzyskać potwierdzenie, czy ubezpieczenie jest ważne i skuteczne w kraju docelowym. W niektórych przypadkach, może być konieczne dokupienie dodatkowego ubezpieczenia lub rozszerzenie obecnej polisy, aby zapewnić odpowiednie pokrycie ubezpieczeniowe podczas podróży za granicę.

Wymogi w poszczególnych krajach

To na właścicielu drona spoczywa obowiązek zorientowania się w przepisach przed wyruszeniem w podróż dlatego przygotowaliśmy klka wskazówek na podstawie obieranych często destynacji:

Wymogi dotyczące latania dronem w krajach należących do UE

Wymogi dotyczące latania dronem w Unii Europejskiej są regulowane przez ogólne przepisy wprowadzone w dniu 31 grudnia 2020 roku. Oto podstawowe wymogi dla operatorów dronów w ramach UE:

Rejestracja drona: Operatorzy dronów o masie powyżej 250 gramów muszą zarejestrować swoje urządzenia w krajowym systemie rejestracji dronów. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem dedykowanych platform internetowych dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich.

Klasyfikacja dronów: Drony są podzielone na trzy kategorie, które wpływają na wymogi i ograniczenia dotyczące latania. Kategorie to Open, Specific i Certified. Operatorzy dronów muszą określić, do której kategorii należy ich dron, aby przestrzegać odpowiednich zasad.

Kursy szkoleniowe: Operatorzy dronów o masie powyżej 250 gramów oraz ci, którzy zamierzają wykonywać loty w ramach kategorii Specific lub Certified, muszą ukończyć kurs szkoleniowy, który obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Zasady lotów: Istnieją zasady, których należy przestrzegać podczas lotów dronem, takie jak utrzymanie drona na widoku (VLOS), unikanie lotów nad skupiskami ludzkimi, przestrzeganie minimalnych odległości od osób i obiektów, loty tylko w dzień (chyba że posiadana jest specjalna zgoda), itp.

Ubezpieczenie: Piloci dronów powinni posiadać odpowiednie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla swojego drona, które obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu.

Ważne jest, aby zapoznać się z konkretnymi przepisami w kraju, w którym zamierzasz latać dronem, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE mogą wprowadzić dodatkowe lokalne wymogi i ograniczenia. Dodatkowo, w przypadku lotów komercyjnych lub bardziej zaawansowanych operacji, mogą obowiązywać dodatkowe zasady i regulacje.

Zalecamy skonsultowanie się z lokalnymi organami regulacyjnymi lub odpowiednimi agencjami lotniczymi w danym państwie członkowskim UE, aby uzyskać najbardziej aktualne i szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących latania dronem.

Wymogi dotyczące latania dronem w Dubaju

Należy uzyskać odpowiednie zezwolenie od Dubajskiego Departamentu Bezpieczeństwa Cywilnego (DCAA) oraz przestrzegać ograniczeń stref, limitów wysokości i odległości oraz innych przepisów obowiązujących w Dubaju. 

Przed lataniem dronem w Dubaju, zawsze warto skonsultować się z lokalnymi władzami lub Dubajskim Departamentem Bezpieczeństwa Cywilnego (DCAA), aby uzyskać aktualne informacje na temat przepisów, wymogów ubezpieczeniowych i innych związanych z tym kwestii.

Latanie dronem w Dubaju podlega przepisom i regulacjom wprowadzonym przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) oraz Dubajskiego Departamentu Bezpieczeństwa Cywilnego (Dubai Civil Aviation Authority, DCAA). Przed rozpoczęciem lotów dronem w Dubaju, konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów.

Oto kilka kluczowych zasad dotyczących lotów dronem w Dubaju:

Rejestracja drona: Operatorzy dronów muszą zarejestrować swoje urządzenie i uzyskać pozwolenie na loty. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem platformy online, takiej jak platforma DCAA.

Ograniczenia stref: W Dubaju istnieją specjalne strefy, w których loty dronów są zabronione lub wymagają zezwolenia. Należy unikać latania dronem w pobliżu lotnisk, osiedli mieszkaniowych, budynków rządowych, placów i innych miejsc publicznych.

Limit wysokości i odległości: Wysokość lotu drona jest ograniczona do 122 metrów (400 stóp) nad poziomem gruntu. Ponadto, dron powinien być utrzymywany w zasięgu wzroku operatora, a odległość od operatora nie powinna przekraczać 500 metrów.

Bezpieczeństwo i prywatność: Operatorzy dronów są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Należy unikać łamania prywatności innych osób oraz nagrywania lub fotografowania obszarów wrażliwych, takich jak rezydencje prywatne czy obiekty rządowe.

Osoby, które używają dronów z kamerą w celach komercyjnych, podlegają bardziej restrykcyjnym wymaganiom. Wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia od DCAA, które obejmuje proces zgłoszenia, ocenę ryzyka i innych czynników. Komercyjni użytkownicy muszą również spełnić wymagania dotyczące certyfikacji lotów dronem i przestrzegać dodatkowych regulacji.

Wymogi dotyczące latania dronem w USA

Wymogi dotyczące latania dronem w USA są regulowane przez Federalną Administrację Lotnictwa (Federal Aviation Administration, FAA). Oto kilka kluczowych zasad i wymogów dotyczących latania dronem w USA:

Rejestracja drona: W przypadku dronów o wadze pomiędzy 0,25 kg a 25 kg, operator musi zarejestrować swoje urządzenie w systemie rejestracji dronów FAA (FAA DroneZone). Drony o wadze powyżej 25 kg wymagają od operatora uzyskania certyfikatu lotu od FAA.

Klasa rejestracji: Drony są zazwyczaj rejestrowane w jednej z dwóch klas: klasa rekreacyjna (Recreational Flyer) lub klasa komercyjna (Part 107). W zależności od celu lotów, operator musi przestrzegać odpowiednich wymogów dla danej klasy.

Zasady lotów: FAA wprowadza szereg zasad dotyczących latania dronem, takich jak utrzymanie drona na widoku (Visual Line of Sight, VLOS), unikanie lotów nad tłumem ludzi, loty tylko w dziennym świetle, unikanie lotów nad obiektami krytycznej infrastruktury i lotniskami oraz przestrzeganie minimalnej odległości od innych osób i budynków.

Certyfikat Part 107: Piloci dronów, którzy chcą wykonywać komercyjne loty dronem, muszą uzyskać certyfikat Part 107 od FAA. Wymaga to zaliczenia egzaminu wiedzy lotniczej oraz spełnienia innych warunków określonych przez FAA.

Wyjątki i zezwolenia: Istnieją pewne wyjątki i możliwość uzyskania zezwolenia na loty dronem poza standardowymi zasadami, na przykład dla lotów nocnych, lotów poza zasięgiem wzroku (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) lub lotów w kontrolowanych przestrzeniach powietrznych. W takich przypadkach, operator musi złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać zezwolenie od FAA.

Wymogi dotyczące latania dronem w USA są szczegółowe i mogą się różnić w zależności od celu lotu, wagi drona i innych czynników. Operatorzy dronów w USA powinni zapoznać się z aktualnymi przepisami FAA oraz skonsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, takimi jak strona internetowa FAA, aby uzyskać pełny i aktualny obraz wymogów i zasad dotyczących latania dronem w USA.

Wymogi dotyczące latania dronem w Turcji

W przypadku latania dronem w Turcji, ważne jest przestrzeganie lokalnych przepisów i wymogów, które mogą się różnić od tych obowiązujących w Polsce. Polisa OC pilota drona zakupiona w Polsce może zapewniać pewne pokrycie ubezpieczeniowe w przypadku szkód lub wypadków związanych z dronem, ale nie ma bezpośredniego wpływu na przestrzeganie przepisów turckich dotyczących latania dronem.

W Turcji, latanie dronem reguluje Direktorat General of Civil Aviation (DGCA). Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na loty dronem oraz przestrzeganie określonych zasad, takich jak utrzymanie drona na widoku (Visual Line of Sight, VLOS), przestrzeganie minimalnej odległości od obszarów zamieszkania, przestrzeni publicznych i obiektów krytycznej infrastruktury, a także przestrzeganie innych regulacji bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby upewnić się, że posiadane ubezpieczenie drona z Polski spełnia wymogi i standardy ubezpieczeniowe Turcji. Niektóre kraje mogą wymagać posiadania lokalnego ubezpieczenia drona, które jest zgodne z ich przepisami i standardami. W związku z tym, przed lataniem dronem w Turcji, zalecamy skonsultowanie się z lokalnymi władzami lub Direktoratem General of Civil Aviation (DGCA), aby uzyskać pełne informacje na temat wymogów dotyczących ubezpieczenia drona oraz przepisów i zasad dotyczących latania dronem w Turcji.

Wymogi dotyczące latania dronem w Egipcie

W Egipcie latanie dronem jest regulowane przez Egyptian Civil Aviation Authority (CAA). Poniżej przedstawiam ogólne wymogi dotyczące latania dronem w Egipcie, jednak ważne jest uzyskanie aktualnych informacji ze źródeł oficjalnych, takich jak CAA, przed rozpoczęciem lotów:

Rejestracja drona: Operatorzy dronów muszą zarejestrować swoje urządzenia w CAA. Procedura rejestracji może obejmować dostarczenie odpowiednich dokumentów i opłat.

Licencja operatora: Operatorzy dronów w Egipcie mogą być zobowiązani do posiadania licencji operatora, która potwierdza ich umiejętności i wiedzę w zakresie latania dronem. Wymagania dotyczące uzyskania licencji mogą się różnić w zależności od masy drona i celu lotów.

Ograniczenia stref: Istnieją ograniczenia dotyczące latania dronem w określonych obszarach, takich jak strefy lotniskowe, wojskowe, obszary ochrony przyrody, budynki rządowe i inne miejsca o istotnym znaczeniu strategicznym. Operatorzy dronów powinni zapoznać się z aktualnymi przepisami i ograniczeniami obowiązującymi w danym obszarze.

Bezpieczeństwo i prywatność: Operatorzy dronów muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, utrzymywać drona na widoku (VLOS), unikać lotów nad skupiskami ludzkimi, przestrzegać prywatności innych osób i działać zgodnie z zasadami etycznymi.

Ważne jest, aby skonsultować się z Egyptian Civil Aviation Authority (CAA) lub innymi lokalnymi władzami lotniczymi w Egipcie, aby uzyskać pełne informacje na temat aktualnych przepisów i wymogów dotyczących latania dronem. Przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczne i legalne korzystanie z drona w Egipcie.

Podsumowując, przed wyjazdem za granicę należy zapoznać się z wymogami dotyczącymi lotów dronem w kraju, do którego się wybierasz. Polisa OC pilota drona zakupiona na AeroPolisa.PL zadziała do wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w wybranym wariancie.  


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie: