Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

NNW pasażerów tandemu spadochronowego

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków każdorazowych pasażerów tandemu spadochronowego to rodzaj ubezpieczenia, które chroni osoby, które korzystają z usług skoku tandemowego, czyli skoku na spadochronie z instruktorem.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW dla pasażerów tandemu spadochronowego obejmuje sytuacje, w których pasażer doznaje obrażeń ciała lub ponosi szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas skoku. Może to obejmować takie sytuacje jak:

Awaria spadochronu: W przypadku awarii spadochronu podczas skoku tandemu, które wymaga użycia spadochronu zapasowego, ubezpieczenie NNW chroni pasażera przed skutkami takiego zdarzenia.

Wypadki podczas skoku: Ubezpieczenie NNW obejmuje także wszelkie nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć w trakcie skoku, takie jak upadek, kolizja z innymi spadochroniarzami lub problemy z lądowaniem. Polisa może zapewniać odszkodowanie za obrażenia ciała, trwałe uszczerbki na zdrowiu lub w skrajnych przypadkach śmierć.

Ubezpieczenie NNW dla pasażerów tandemu spadochronowego jest zazwyczaj dostarczane przez ośrodek szkoleniowy lub firmę oferującą skoki tandemowe. Przed skokiem, pasażer powinien być poinformowany o obowiązującej polisie ubezpieczeniowej oraz zakresie ochrony, aby mieć świadomość swoich praw i możliwości w przypadku ewentualnych wypadków.

Jak zawsze, ważne jest zapoznanie się z warunkami polisy, aby dowiedzieć się, jakie są dokładnie zakresy ochrony, jakie limity ubezpieczenia są oferowane, jakie są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, a także jakie są procedury zgłaszania szkód i wypłacania odszkodowań.

Warto również pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas skoku spoczywa na instruktorze, który powinien mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także przestrzegać procedur i standardów bezpieczeństwa w spadochroniarstwie.

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Tak, polisa ubezpieczeniowa pomoże Ci w pokryciu ewentualnych roszczeń finansowych jeśli podczas skoku dojdzie do uszkodzenia Twojego zdrowia lub mienia.

Tak, o ile zachowane są wszelkie procedury, a skok odbywa się pod okiem profesjonalistów. Jednak nawet najlepiej przygotowany spadochroniarz nie jest w stanie przewidzieć awarii lub błędu ludzkiego, dlatego warto posiadać odpowiednie dobrane ubezpieczenie.