OC wobec osób biorących udział w locie nie będących członkami załogi

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów. Jeśli brakuje tu jakiejś odpowiedzi, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy spróbują odpowiedzieć na każde pytanie.

Ogólne

Czym jest użytkownie prywatne?
Użytkowanie prywatne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych i dla rozrywki, ale NIE do celów biznesowych, zawodowych lub zarobkowych.
Czym jest użytkowanie komercyjne?
Użytkowanie komercyjne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych oraz jednocześnie do celów biznesowych, zawodowych, przewozowych (pasażerów, bagażu, towarów) lub zarobkowych, czy wynajmu.
W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zawierane są ubezpieczenia lotnicze?
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia Lloyd’s XL Catlin Syndicate XLC 2003 (Ubezpieczyciel).
Kto może kupić polisę?
Ubezpieczenia lotnicze może nabyć każdy właściciel lub użytkownik cywilny statków powietrznych, będący osobą fizyczną lub prawną.
Jaki zakres terytorialny obejmują ubezpieczenia lotnicze?
Ubezpieczenia lotnicze mają zastosowanie do lotów odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub Europy (z wyłączeniem niektórych obszarów określonych w Warunkach Ubezpieczenia Lotniczego). Zakres terytorialny należy wskazać podczas wypełniania formularza kalkulacyjnego.
Na jaki okres można nabyć polisę lotniczą?
Ubezpieczenie lotnicze można kupić na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.
Czy można zapłacić za ubezpieczenie w ratach?
Tak, przy zakupie rocznego ubezpieczenia można opłacić je w dwóch albo w czterech ratach.
Za jaki okres ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel?
Ubezpieczyciel odpowiada za okres wskazany przez Ubezpieczającego z wyłączeniem przypadku, w którym Ubezpieczający spóźni się z wpłatą składki lub pierwszej raty. Wówczas okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki (lub pierwszej raty), chyba że Ubezpieczający wskazał późniejszy termin rozpoczęcia odpowiedzialności.
Czy można rozwiązać polisę w trakcie jej trwania?
W szczególnych przypadkach, jak np.: sprzedaż statku powietrznego, wyłączenie statku powietrznego z eksploatacji – polisa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo zachować część lub całość składki, zgodnie z ustaleniami określonymi w Warunkach Ubezpieczenia Lotniczego.
Kiedy powinno się zgłosić szkodę?
W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego, które może stanowić podstawę roszczenia na mocy polisy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.
Jak można zgłosić szkodę?
W razie powstania szkody należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie do Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. W tym celu wypełnij formularz szkodowy, opisując dokładnie wszystkie istotne szczegóły zdarzenia, a następnie prześlij go na adres
Gdzie znajdę formularz szkodowy?
Formularz szkodowy znajdziesz na stronie Aeropolisa.pl w sekcji dokumenty przy każdym oferowanym przez nas ubezpieczeniu lub klikając w poniższy link.
Pobierz formularz szkodowy.

 

OC wobec osób biorących udział w locie niebędących członkami załogi (OC wobec pasażerów)

Czy można kupić ubezpieczenie OC wobec pasażerów osobno, czy tylko łącznie z OC operatora?
Ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotu, szybowca, motoszybowca, stanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego, w związku z czym oba ubezpieczenia można nabyć tylko łącznie.
Jaka jest definicja pasażera?
Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.
Czy ubezpieczenie OC wobec pasażerów obejmuje także ich bagaż?
Tak, każde ubezpieczone miejsce pasażerskie w ramach ubezpieczenia OC wobec pasażerów obejmuje również ubezpieczenie bagażu. Suma ubezpieczenia na bagaż pasażerów wynosi SDR 1 131 / 1 os.
Czy można wypłacić pewne kwoty na własną rękę w razie roszczeń osób trzecich?
Bez pisemnej zgody ubezpieczyciela nie można wypłacać żadnych kwot ani także składać żadnych obietnic wobec osób składających roszczenia.
Co to jest SDR?
Umowna jednostka monetarna pod nazwą Specjalne Prawo Ciągnienia (Special Drawing Rights) utworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Istnieje ona wyłącznie w formie umownej. Pełen opis dotyczący SDR można znaleźć na stronie MFW. Kod waluty wg ISO to XDR. Aktualny kurs SDR można znaleźć na stronie www.nbp.pl.

 

OC operatora lotniczego

Czy można wypłacić jakieś kwoty na własną rękę w razie roszczeń osób trzecich?
Nie, bez pisemnej zgody ubezpieczyciela nie można we własnym zakresie pokrywać zgłaszanych roszczeń w całości lub chociażby w części ani składać żadnych obietnic w tym zakresie.
Co to jest SDR?
USDR, czyli Specjalne Prawo Ciągnienia (Special Drawing Rights) to umownie przyjęta przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednostka monetarna. Kod ISO waluty to XDR. Aby uzyskać więcej informacji o SDR, wejdź na stronę MFW. Aktualny kurs SDR dostępny jest na www.nbp.pl.

 

AeroCasco

Co należy rozumieć pod pojęciem „Akrobatyka”?
Przez pojęcie „Akrobatyka” należy rozumieć manewry statku powietrznego, polegające na wykonywaniu figur akrobacji lotniczej, zazwyczaj nie stosowanych w zwykłych lotach.
Czy w AeroCasco uwzględniana jest franszyza?
Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.
Ile wynosi standardowa franszyza redukcyjna w przypadku ubezpieczenia AeroCasco?
Standardowa franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, w przypadku samolotów wynosi min. 7 000 zł, a w przypadku szybowców i motoszybowców jej wysokość jest uzależniona od wartości statku powietrznego i wynosi min. 3 500 zł lub min. 4 500 zł.

 

NNW

Co daje posiadanie NNW członków załogi statku powietrznego?
Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego pozwala na uzyskanie odszkodowania dla członków załogi, którzy odniosą obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.
Czy suma ubezpieczenia dla NNW członków załogi jest jednakowa zarówno w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i śmierci osoby ubezpieczonej?
W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. W razie odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu z kolei (w sytuacjach określonych w Warunkach Ubezpieczenia Lotniczego) przysługuje odszkodowanie w wysokości do 100% sumy ubezpieczenia.
Czy można kupić ubezpieczenie NNW członków załogi osobno?
Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

KONTO UŻYTKOWNIKA

W jaki sposób można dokonać zakupu wybranego ubezpieczenia lotniczego?
Ubezpieczenie lotnicze można nabyć, postępując według kolejnych kroków:
  1. Zapoznać się Regulaminem serwisu Aeropolisa.pl i zarejestrować się w serwisie Aeropolia.pl, akceptując Regulamin serwisu;
  2. Wybrać preferowane opcje ubezpieczeń lotniczych i wypełnić formularz;
  3. Podać aktualne dane w kroku 2;
  4. Przejść do podsumowania;
  5. Zaakceptować wszystkie wymagane przez Ubezpieczyciela oświadczenia i przepisać kod z obrazka, potwierdzając poprawność wpisanych danych;
  6. Poczekać na telefon lub email od naszego specjalisty, który potwierdzi autoryzację wniosku przez Catlin.
Jakie korzyści daje założenie konta na Aeropolisa.pl?
Założenie konta w ramach całodobowego serwisu Aeropolisa.pl daje możliwość zawarcia umowy na wybrane ubezpieczenia lotnicze w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu, czy telefonowania. Cały proces zakupu trwa od kilku do kilkunastu minut. Daje to możliwość oszczędzenia czasu poświęconego na zakup ubezpieczenia lotniczego oraz możliwość zadbania o swoje bezpieczeństwo o każdej porze dnia i nocy, z każdego krańca świata. Serwis umożliwia także wgląd do złożonych wniosków i zakupionych polis oraz w razie potrzeby wielokrotne ich wydrukowanie.
Czy założenie konta jest bezpłatne?
Tak. Założenie konta na Aeropolisa.pl nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.
Czy koniecznie jest założenie konta w ramach serwisu Aeropolisa.pl?
Nie ma obowiązku zakładania konta na Aeropolisa.pl w celu dokonania zakupu ubezpieczeń lotniczych. Pozbawia to jednak Użytkownika wglądu do złożonych wniosków i zakupionych polis w ramach serwisu. W przypadku nie założenia konta, polisa zostanie wysłana do Ubezpieczającego tylko raz na wskazany we wniosku adres e-mail.
W jaki sposób można założyć konto?
W celu założenia konta na Aeropolisa.pl, należy kliknąć na przycisk „Rejestracja”, znajdujący się w prawym, górnym rogu serwisu. Po wypełnieniu wymaganych pól, zaakceptowaniu Regulaminu, wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych i przepisaniu kodu z obrazka, należy kliknąć na przycisk „załóż konto”. Informacja o założeniu konta zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W celu ukończenia procesu zakładania konta, należy je aktywować. W tym celu powinno się kliknąć na link podany w treści przychodzącej wiadomości e-mail.
Konto można także założyć w trakcie procesu wystawiania wniosku w kroku 3.
W jaki sposób można aktywować konto na Aeropolisa.pl?
Po założeniu konta, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość. W jej treści będzie podany link, w który należy kliknąć w celu aktywowania konta.
W jaki sposób można zaktualizować dane?
Zarejestrowane dane można zmienić po zalogowaniu się na swoje konto w ramach serwisu Aeropolisa.pl, wybierając w panelu „Moje konto”, a następnie „Ustawienia” i „Edycja danych”.