OC operatora statku powietrznego

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC operatora lotniczego zabezpiecza właściciela statku powietrznego przed koniecznością wypłacenia odszkodowania osobom trzecim, znajdującym się poza pokładem, które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego. Na stronie umożliwiamy zawarcie ubezpieczenia OC operatora samolotu, szybowca i motoszybowca.

pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
jedno spośród pól oznaczonych ** musi zostać wypełnione
Określ okres ubezpieczenia
Wprowadź informacje o statku powietrznym
historia ubezpieczenia *

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie nie będących członkami załogi zabezpiecza właściciela statku powietrznego przed wypłaceniem odszkodowania osobom biorącym udział w locie innym niż członkowie załogi, z którymi zawarł umowę przewozu.

Ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie nie będących członkami załogi można wykupić jedynie w pakiecie z ubezpieczeniem OC opearatora statku powietrznego.

Ubezpieczenie aerocasco (ubezpieczenie casco statków powietrznych) zabezpiecza właściciela statku powietrznego przed ewentualną koniecznością poniesienia kosztów i wydatków w sytuacji fizycznej utraty lub uszkodzenia statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego pozwala na uzyskanie odszkodowania dla członków załogi, którzy odniosą obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

 

Krok 1/4

Wybierz interesujący Cię zakres ubezpieczenia i wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia. (1)

Cały proces składania wniosku lotniczego i zawarcia ubezpieczenia można wykonać poprzez stronę internetową.

Nasza oferta dla Ciebie
OC operatora:0 PLN
OC pasażerów:0 PLN
AeroCasco:0 PLN
NNW załogi:0 PLN
łącznie:0 PLN
(1) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.