Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

OC instruktora sportów lotniczych

OC instruktora sportów lotniczych to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni instruktora przed szkodami wyrządzonymi podczas szkolenia lub prowadzenia lotów sportowych. W przypadku lotnictwa, ubezpieczenie to jest bardzo ważne, ponieważ loty te wiążą się z pewnym ryzykiem, a instruktorzy ponoszą duże odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich uczniów.

 

Czytaj więcej

OC instruktora sportów lotniczych obejmuje koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, opłacenie kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych oraz wypłatę odszkodowania za poniesione szkody.

Ośrodek szkolenia lotni również powinien mieć ubezpieczenie OC, które chroni ośrodek przed szkodami wyrządzonymi przez instruktorów lub uczestników szkoleń lotniczych. Ubezpieczenie to powinno obejmować koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego mienia, opłacenie kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych oraz wypłatę odszkodowania za poniesione szkody.

W Polsce, ośrodki szkolenia lotni i instruktorzy sportów lotniczych są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 000 zł.

W innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Australia, również istnieją wymagania dotyczące ubezpieczenia OC dla ośrodków szkolenia lotniczego i instruktorów sportów lotniczych.

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r.

Zgodnie z obowiązkiem określonym przez ustawodawcę dla pilotów statków powietrznych ustalona została wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia w zależności od wagi statku powietrznego. Dla pilotów paralotni i lotni jest to zakres od 70 kg do 495 kg i suma 20 000 SDR.

Tak. Polisa dotyczy wszystkich paralotniarzy i lotniarzy. Brak przynależności do Aeroklubu nie wyklucza możliwości skorzystania z ubezpieczenia OC.