Szczegóły Szczegóły Najczęściej zadawane pytania

NNW pasażerów tandemu lotni

Ubezpieczenie NNW dla każdorazowych pasażerów tandemu paralotniowego to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę finansową w przypadku wypadków i urazów, które mogą się wydarzyć podczas lotu paralotniowego jako pasażer w tandemie.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW dla pasażerów tandemu paralotniowego obejmuje zazwyczaj następujące zdarzenia:

  • Trwałe uszkodzenie ciała: Ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, które prowadzi do utraty zdolności do pracy lub innych trwałych konsekwencji.
  • Śmierć: W przypadku śmierci pasażera w wyniku wypadku lotniczego, ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie, które może być wypłacone rodzinie lub beneficjentom wskazanym przez poszkodowanego.
  • Całkowite lub częściowe kalectwo: Jeśli pasażer dozna kalectwa w wyniku wypadku lotniczego, ubezpieczenie może wypłacić odszkodowanie, które zależy od stopnia kalectwa.
  • Hospitalizacja: Ubezpieczenie może pokryć koszty związane z hospitalizacją pasażera w wyniku wypadku lotniczego, takie jak koszty leczenia, pobytu w szpitalu, operacji i innych związanych z tym wydatków.

 

Czytaj mniej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Masz do nas jakieś pytanie? Napisz do nas, chętnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r.

Zgodnie z obowiązkiem określonym przez ustawodawcę dla pilotów statków powietrznych ustalona została wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia w zależności od wagi statku powietrznego. Dla pilotów paralotni i lotni jest to zakres od 70 kg do 495 kg i suma 20 000 SDR.

Tak. Polisa dotyczy wszystkich paralotniarzy i lotniarzy. Brak przynależności do Aeroklubu nie wyklucza możliwości skorzystania z ubezpieczenia OC.