AeroCasco

Regulacje w świetle prawa unijnego

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w  odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Zgodnie z jego przepisami AeroCasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń lotniczych. Czytaj więcej »