Ubezpieczenia lotnicze

OC operatora statku powietrznego

Ubezpieczenie OC operatora to ubezpieczenie lotnicze, które zabezpiecza właściciela samolotu, szybowca lub motoszybowca przed finansową odpowiedzialnością wobec poszkodowanych osób trzecich, które w chwili zdarzenia znajdowały się poza pokładem statku powietrznego.

zobacz więcej »

OC wobec osób biorących udział w locie nie będących członkami załogi

Ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie niebędących członkami załogi to rodzaj ubezpieczenia lotniczego, które zabezpiecza właściciela statku powietrznego przed wypłaceniem odszkodowania znajdującym się na pokładzie osobom innym niż członkowie załogi.

zobacz więcej »

AeroCasco

Ubezpieczenie AeroCasco w formie typowej dla ubezpieczeń lotniczych zabezpiecza właściciela statku powietrznego przed ewentualną koniecznością poniesienia kosztów i wydatków w sytuacji fizycznej utraty lub uszkodzenia statku powietrznego.

zobacz więcej »

NNW członków załogi samolotu

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego jest ubezpieczeniem lotniczym, które pozwala na uzyskanie odszkodowania dla członków załogi (lub ich rodzin), jeśli podczas zdarzenia doświadczą trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniosą śmierć.

zobacz więcej »