OC operatora statku powietrznego

Regulacje w świetle prawa unijnego

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w  odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej operatora. Ponadto zgodnie z ww. Rozporządzeniem wymagana minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w zakresie OC operatora jest uzależniona od maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW. Więcej informacji znajdziesz tutaj >>