Lloyd's

SKĄD SIĘ WZIĄŁ LLOYD’S?

Był rok 1680, Edward Lloyd przybył ze swoją rodziną do Londynu, gdzie założył kawiarnię przy Tower Street. Ta stała się ulubionym miejscem spotkań kapitanów statków, marynarzy, kupców i  armatorów. Opowiadaniom o różnych morskich i  oceanicznych przygodach towarzyszyły rozmowy na temat ubezpieczeń statków. Po raz pierwszy świat szerzej usłyszał o Edward Lloyd’s Coffee House w lutym 1688 r. Wtedy w London Gazette pojawiła się informacja o nagrodzie dla osoby, która pomoże w odzyskaniu dziesięcioletniej kasztanowej klaczy, która została skradziona i przekaże informację Edwardowi Lloyd w jego kawiarni.

>Z czasem rozmowy w kawiarni coraz częściej zaczęły przechodzić na tematy związane z ryzykiem w  transporcie morskim. Zapoczątkowały one praktykę ubezpieczania kadłuba statku i przewożonego przez niego ładunku, rozszerzając czasem ofertę na coraz bardziej różnorodne ryzyka i produkty ubezpieczeniowe. Koleje losu historii, takie jak rewolucja amerykańska, wojny napoleońskie, czy wojna siedmioletnia tylko potwierdziły ważną rolę ubezpieczeń w  transporcie morskim.

Tak rozmowy przy filiżance kawy dały początek rynkowi ubezpieczeniowemu Lloyd’s.

CZYM JEST LLOYD’S?

Żyjemy w bardzo dynamicznym środowisku, które z  każdym rokiem się zmienia. Nasze decyzje zależne są od otoczenia, w  którym żyjemy oraz jego czynników systemowych. Wraz z ich rozwojem ewoluowały także zagrożenia, na które jesteśmy narażeni i nie mamy na nie zbytnio wpływu. Tutaj z pomocą przychodzi nam Lloyd’s, będący jedyną swojego rodzaju instytucją ubezpieczeniową. W przeciwieństwie do innych ubezpieczycieli nie jest on zakładem ubezpieczeń, tylko rynkiem ubezpieczeniowym.  W ramach niego brokerzy z różnych państw świata negocjują z underwriterami indywidualne warunki ubezpieczeń dla swoich klientów.

DLA KOGO?

Dla wszystkich osób fizycznych, które zamieszkują terytorium jednego z 200 państw świata, w ramach których działa Lloyd’s oraz dla wszystkich osób prawnych, które działają na terytorium jednego z tych 200 państw świata.

Co?

Dysponujesz cennymi dziełami starożytnej sztuki greckiej czy zbiorami polskiego rzemiosła artystycznego z XIV w., które chciałbyś zabezpieczyć? …a być może planujesz inwestycję w energię odnawialną i chciałbyś przykładowo zadbać o bezpieczeństwo elektrowni wiatrowej lub dopiero co nabyłeś najnowszy model Ferrari? …a być może jesteś baletnicą i pragniesz zadbać o swój dobrobyt, ubezpieczając stopy lub jesteś z zamiłowania pilotem i  chciałbyś ubezpieczyć swój samolot? W tych i  innych podobnych przypadkach możesz skontaktować się z Lloyd‘s. Underwriterzy Lloyd’s zdają sobie sprawę, że tak, jak poszczególne rzeczy mają różne wartości, tak każdy z nas spotyka się na co dzień z różnymi rodzajami ryzyka. Rynek ubezpieczeń Lloyd‘s charakteryzuje więc duża elastyczność oraz szeroki wachlarz ubezpieczeń, w ramach którego każdy znajdzie ofertę adekwatną do swoich potrzeb.

DLACZEGO LLOYD’S?

Lloyd’s cały czas rozwija swoją ofertę ubezpieczeniową, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich klientów. Rozwój technologii daje ludziom nowe możliwości, ale także powoduje powstawanie nowych rodzajów ryzyka. Rynek ubezpieczeń Lloyd’s świadomy tej zależności, stara się podołać coraz to nowym wyzwaniom oferując bardziej kompleksowe produkty. Lloyd’s przysługuje miano opracowania pierwszej polisy lotniczej, a  także ubezpieczenia od porwań i okupów. Wachlarz ten kolejno poszerzyły ubezpieczenia typu cyber risk, związane z eksploatacją szybów naftowych oraz ubezpieczenia dla turystyki kosmicznej. Lloyd’s, to elastyczne podejście, innowacyjne produkty i bezpieczeństwo zarazem. Stałe podążanie za potrzebami rynku, ciągłe zwiększanie satysfakcji i zapewnienie odpowiedniego systemu finansowego - gwarantującego uznanie wszystkich słusznych roszczeń osób ubezpieczonych - to priorytetowe cele działalności rynku Lloyd’s.

CZY MOŻNA ZAUFAĆ LLOYD’S?

Lloyd’s, będący kolebką ubezpieczeń, to nie tylko wysoka, międzynarodowa reputacja, ale także gwarancja najwyższego know-how i wiarygodność finansowa. Codzienna praktyka pokazuje, że stabilność i solidność to słowa które najlepiej odzwierciedlają charakter rynku Lloyd’s. Wszelkie podejmowane działania zawsze przyświecają raz przyjętej idei. Dowodem na to jest wypłacenie odszkodowania wszystkim posiadaczom polis, których dotknęło trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906 r. Innym razem, po tsunami w Japonii w 2011 r., Lloyd’s wypłacił należne odszkodowanie w wysokości ok. 6,6 mld jenów w czasie 48 godzin od wpłynięcia wniosków od reasekurantów. Te i inne przykłady dają możliwość przewidzenia działań Lloyd’s, co pozwala obdarzyć go pewnym zaufaniem. Wszystko to za sprawą solidnej struktury kapitałowej, która daje posiadaczom polis ubezpieczeniowych gwarancję wypłacenia należnego odszkodowania. Odzwierciedleniem tego jest pozytywna ocena największych agencji ratingowych, uznających Lloyd’s za podmiot stabilny i wiarygodny finansowo.

CO LLOYD’S ROBI W POLSCE?

Generalne przedstawicielstwo Lloyd’s zostało ustanowione w Polsce w  2008 r. Na strukturę Lloyd’s w  Polsce składa się Lloyd's Polska sp. z  o. o. oraz sieć wspierających go coverholderów. Choć od tego momentu minęło zaledwie kilka lat, to jego rozwój jest znaczący i wynika z  zaufania, którym Lloyd’s jest obdarzany przez klientów. Lloyd’s ustanawiając swoje przedstawicielstwo w Polsce pragnie, aby każdy miał dostęp do jego wiedzy, doświadczeń i produktów.