Nowe przepisy dotyczące zdalnej identyfikacji dronów

Nowe przepisy dotyczące zdalnej identyfikacji dronów

autor: AeroPolisa,

Drony przeżywają rewolucję! Nowe przepisy dotyczące zdalnej identyfikacji zmieniają zasady gry. Operatorzy BSP muszą dostosować się do wymogów DRI, zwłaszcza dla kategorii C1-C6. Czy Twój dron spełnia nowe standardy? Sprawdź i zabezpiecz swoje loty już teraz!

Co trzeba wiedzieć?

Wraz z nadejściem nowego roku, branża dronów będzie świadkiem istotnych zmian w prawie dotyczącym zdalnej identyfikacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Przepisy te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i kontrolę nad korzystaniem z dronów, zwłaszcza tych, które są klasyfikowane jako C1, C2, C3, C5 albo C6.

Co to oznacza dla operatorów BSP?

Od 1 stycznia 2024 r., każdy BSP eksploatowany w kategorii „szczególnej” i operujący poniżej wysokości 120 m, musi być wyposażony w system zdalnej identyfikacji (DRI). DRI ma umożliwiać emisję danych z BSP, dostępnych dla urządzeń mobilnych w strefie nadawania. Te dane obejmują numer rejestracyjny operatora SBSP, numer seryjny BSP, czas, położenie i wysokość BSP, trasę i prędkość, a także informacje o położeniu pilota lub punkcie startu BSP, wraz z wskazaniem statusu awaryjnego.

Kto jest objęty wymogiem DRI?

Wymóg DRI nie obejmuje dronów oznaczonych jako klasa C0 albo C4, dronów na uwięzi (klasa C3, C5 albo C6), ani dronów wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2024 r. i eksploatowanych w podkategoriach A1 (masa poniżej 250 g) lub A3 (masa poniżej 25 kg). Dodatkowo, drony konstruowane do użytku prywatnego, eksploatowane w podkategoriach A1 (masa poniżej 250 g, prędkość poniżej 19 m/s) lub A3 (masa poniżej 25 kg), również są zwolnione.

W okresie przejściowym do 31 grudnia 2025 r., drony używane zgodnie z krajowymi scenariuszami standardowymi NSTS, które nie są wyposażone w DRI, są zwolnione, ale jeśli są dostępne, ich użycie staje się obowiązkowe.

Co z kategorią „otwartą”?

Dla dronów, które nie są oznaczone klasami a mogą być używane w kategorii „otwartej”, zwolnienie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r. Warto podkreślić, że operatorzy SBSP będą zobowiązani do utrzymania aktywnego i zaktualizowanego systemu DRI, aby spełnić nowe regulacje i zapewnić bezpieczne korzystanie z BSP.